சிங்கப்பூரில் சிப்பாய்களின் தடம் உள்ளது!

கடந்த மாத (செப்டம்பர் 2022) இதழில் ‘முன்னணியில் நின்றும் முகமிழந்த சிப்பாய்கள்’ என்ற தலைப்பில் இராணுவ வரலாற்றாசிரியர் நெடுமாறன் நமசிவாயம் அவர்களின் நேர்காணல் வெளியானது.

This content is for paid members only.
Login Join Now