புளிப்பு மிட்டாய்

0
354

பகல் முற்றிலும் விழித்திராத அதிகாலையில், “மெர்சிங்” செல்லும் பேருந்துக்காக அவன் காத்திருந்தான். அங்கிருந்து “தியோமன்” தீவுக்குச் செல்வதுதான் திட்டம். அதிகாலையின் குளிர்காற்று இனிய நினைவுகளை எழுப்புவது. இருளும் ஒளியும் முயங்குவதால் கிடைக்கும் ஒளியிருள் அல்லது இருளொளி அவனது மனதில் மகிழ்ச்சியை நிரப்பும்.

This content is for paid members only.
Login Join Now