மலாய் மொழியும் நானும்

மலாய் மொழி நம் தேசிய மொழியாகத் திகழ்ந்தாலும், பெரும்பாலான சிங்கை மாணவர்கள் அதை முறையாகக் கற்பதில்லை. கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. சில பள்ளிகளில் மூன்றாம் மொழியாகப் படிக்கலாம். அல்லது, வெளியே தனியார் பள்ளிகளில் பதிவு செய்யலாம்.

This content is for paid members only.
Login Join Now