சட்டப்படி பார்த்தால்…

சமூக வலைதளங்களில் பல்வகைப் பதிவுகள் நாள்தோறும் – இல்லை – பொழுதோறும் தோன்றுகின்றன. ஒவ்வொருவரது ரசனைக்கேற்பவும், அவரவரது நட்பு வட்டாரங்களை ஒட்டியும் அமையும் பதிவுகள் தனித்துவம் மிக்கவையே.

This content is for paid members only.
Login Join Now