பெருஞ்சுவர் கவிதை காண் கதை

0
414

மருத்துவமனை வளாகத்தில் சித்தப்பாவின் முகம் தெரிந்தது. நான் கைகாட்டியதும் அருகில் வந்தார். அப்பா அவரிடம் முகம் கொடுத்துப் பேசவில்லை. சித்தப்பாவுக்கு எங்களிடம் என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை. “வாங்க” என்றும் அழைக்க முடியவில்லை “வராதீங்க” என்றும் சொல்லமுடியவில்லை.

This content is for paid members only.
Login Join Now