மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை

0
398

மேகம் பொழிய இருக்கிறது
என் சன்னலுக்கு வா பட்டாம்பூச்சியே !
வெளியே உன் இறகுகள் நனையும்போது
வண்ணங்கள் கரைந்தோடிவிடலாம்
உதிரப்போகும் மலர்களால்

This content is for paid members only.
Login Join Now