விவாதங்களைக் கிளர்த்தும் விமர்சனம்

227
122100

மு. கோபி சரபோஜி

கையில் கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் போதும். தன்னாலும் தமிழிலக்கியத்துக்கு ஒரு கவிதை
நூலைத் தந்து விட முடியும் என்ற நம்பிக்கையின் வீக்கம் சீழ் பிடித்து கவிதைச் சந்தையில்
இருந்து வாசகனை ஓட வைத்து விட்டது. கவிதைக்கு வந்த இப்படியான சோதனையும்,
வேதனையும் மெல்ல மற்ற படைப்பிலக்கியக்க வடிவங்களுக்கும் பரவத் தொடங்கி விட்டன.
இந்தச் சூழலில் எந்த சமரசத்திற்குள்ளும் உட்படுத்திக் கொள்ளாமல் படைப்புகளின் மீது
விமர்சனங்கள் முன் வைக்கப்படும் போதெல்லாம் அதற்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் குரல்கள்
ஒலிப்பது வழக்கமாகி விட்டது. வழக்கொழிய வேண்டிய ஒன்று வழக்கமாகி வரும் சூழலில்
விமர்சனங்கள் மட்டுமே படைப்புகளின் மீதான விவாதங்களை கிளர்த்தும் ஒரே வழியாகவும்
இருந்து வருகிறது.
”விமர்சனம்” என்ற அந்தப் பொது வழியை விமர்சகனும், படைப்பாளியும் தனதாக்கிக் கொள்ள
மல்லுக்கு நிற்கும் போது அவரவர் சார்ந்து மற்றவர்களால் எழுப்பப்படும் பிம்பங்கள்
அவர்களின் தீவிரத்திற்கு இன்னும் தீனி போட்டு படைப்பின் மீதான விமர்சனத்தை தன் மீதான
விமர்சனமாக படைப்பாளியைப் பார்க்க வைத்து விடுகின்றது. அதன் நீட்சி வன்மமாய்,
வக்கிரமமாய், மிரட்டல்களாய் புரவி எடுக்கின்றன. இந்தக் குரல்களின் வீச்சில் அந்தப் படைப்பு
சார்ந்த உண்மையான மதிப்பீடுகள் பின் தள்ளப்பட்டு நிகழ வேண்டிய ஆக்கப்பூர்வமான
மாற்றங்களும், கண்டடைவுகளும் நிகழாமலயே போய் விடுகின்றது.
காலத்தின் கண்ணாடியாய் நின்று சமூகத்தைத் தனக்குள் வாங்கும் படைப்பானது அதன்
சமகாலத்தில் வாசிக்கின்ற வாசகனிடம் தாக்கங்களை, தர்க்கங்களை நிகழ்த்த வேண்டும்.
படைப்பின் மீதான இத்தகைய உரையாடல்களைப் பின் இணைப்பாய் கொண்டிருக்கும்
படைப்புகள் மட்டுமே காத்திரமாய் தன்னை அடைகாத்துக் கொண்டு அடுத்த
தலைமுறைகளிடம் மீண்டும் சிறகு விரிக்கின்றன. இதை உணராமல், ”எழுத்து என்ற ஒற்றை
மந்திரத்தை வைத்து நீ எழும் போதெல்லாம் அதே மந்திரத்தை வைத்து உன்னைத்
தட்டுகிறேன் பார்” என படைப்பாளியும், விமர்சகனும் முட்டிக் கொள்வது தமிழ்
இலக்கியத்திற்குப் புதிதல்ல என்பதற்காக அதைப் போற்றவும் வேண்டியதில்லை. இதை நன்கு
உணர்ந்திருக்கும் வாசகன் படைப்பு சாராது எழுதப்படுகின்ற விமர்சனங்களின் மீது விவாதிக்க
மறுத்து அதை வேடிக்கை பார்த்துச் செல்கிறான்.
விமர்சனம் என்பது, ”விமர்சகர்களின் முன்னெடுப்பில் வாசகர்களால் கட்டமைக்கப்படும்
பேரியக்கம்”. அந்தப் பேரியக்கத்தைத் தன் படைப்பின் வழியாக படைப்பாளி உருவாக்குவது
அத்தனை எளிய காரியமல்ல! அதற்குத் திரண்ட அனுபவ அறிவும், வாழ்க்கையின்
கூறுகளையும், சமூகத்தின் அக, புறவயங்களையும் தனக்கான பார்வையில் உள்முகமாகப்
பார்க்கப் பழகுவதும் படைப்பாளிக்கு எத்தனை முக்கியமோ அத்தனை முக்கியம் அதை

வாசகனுக்குக் கடத்துவதும்! தான் அடைந்த அதே மனநிலையை வாசகனுக்குச் சொல்லி
அவன் மனநிலையை அந்தப் புள்ளியில் இருந்து விரிவாக்கித் தருவதில் ஒரு படைப்பாளி
தோற்கும் போது அந்தப் படைப்பும் தோற்றுப் போய் விடுகிறது. இந்தத் தோல்வியிலிருந்து
படைப்பை மீட்க வைப்பதற்காகத் தான் ஒவ்வொரு படைப்பிற்குமென சில அடிப்படைக்
கூறுகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
சொல்லாடல்களும், அதைக் கையாளும் முறைகளும் காலம் தோறும் மாறி வந்தாலும்
அடிப்படைக் கூறுகள் நிலையானவை. இதிலிருந்து விலகும் படைப்புகள் தன்
அடையாளங்களை இழக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றன. புதுமை, நவீனம் என்ற அடிக்கோட்டின்
கீழ் படைக்கப்படும் படைப்புகளில் அதற்குரிய அடிப்படைக் கூறுகளின் இழப்பைச்
சுட்டிக்காட்டவும், அதன் மீதான படைப்பாளியின் அலட்சியத்தை கவனிக்க வைக்கவும்
”விமர்சனம்” என்ற மதிப்பீட்டால் மட்டுமே முடியும். முடிகிறது. இந்த மதிப்பீட்டை விமர்சகன்
தன் வாசிப்பனுபவத்தின் வழியாக நிகழ்த்தாமல் தன்னளவில் நிகழ்த்த ஆரம்பிக்கும் போது
அந்த விமர்சனத்தின் மீது விமர்சனம் பிறக்கிறது. படைப்பாளிகளை குழுக்களாக
வகைப்படுத்தியதில் இப்படிப் படைப்பியல் சாராத அக, புறவியல் காரணங்களை வைத்து
தன்னளவில் முன் வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்களுக்கு முக்கிய பங்குண்டு.
தன் படைப்பின் மீதான பார்வையாளனாக மட்டும் இருக்காமல் பங்கேற்பாளனாகவும்
வாசகனை உள் நுழையச் செய்வதற்கு மெனக்கெடும் படைப்பாளி அதற்குத் தன்னைத் தகுதிப்
படுத்திக் கொள்வதும் முக்கியம். இந்த தகுதி நிலைக்கான வழிகளை, யுக்திகளை,
கண்டடைவுகளை விமர்சனம் மட்டுமே முன் மொழிகிறது. விமர்சகனின் முன் மொழிபை
அப்படியே படைப்பாளி வழி மொழிய வேண்டியதில்லை என்ற போதும் அதன் அசலுக்குள்
தன்னை உரைத்துப் பார்க்க மறுக்கிறான். விமர்சகன் படைப்பு சார்ந்து முன் வைக்கும்
விசயங்களை தன் அறியாமையின் வெளிப்பாடாக நினைக்கிறான். இந்த மனநிலையின்
மையத்தில் நிகழும் நுண் அரசியல் படைப்பின் வழி களமாட வேண்டிய உரையாடலை மடை
மாற்றி படைப்பாளியின் வழி நிகழ்த்த ஆரம்பித்து விடுகிறது.
ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனம் படைப்பாளியைத் தீண்டுவதில்லை. மாறாக, அது
அறிவுப்பாய்ச்சலை உருவாக்கிறது. படைப்பு சார்ந்த விமர்சனம் என்பது
 படைப்பில் (கதையோ, நாவலோ) நிகழ்ந்து இருக்கின்ற கட்டமைவு முறைகள் குறித்து
முந்தைய படைப்புகளின் தனித்தன்மைகள் அல்லது காத்திரமான வாசிப்பு
அனுபவங்கள் மூலமாக தொடர் விவாதங்களைக் கிளர்த்த முனையும்.
 படைப்பானது சமகாலத்தில் நிகழ்த்தி இருக்க வேண்டிய தாக்கத்தைப் பேசும். அல்லது
நிகழ்த்திய தாக்கத்தை வாசகனுக்கு அடையாளம் காட்டும்.
 படைப்பில் துருத்தி நிற்கும் முகங்களை (கதாபாத்திரங்கள்) வாசகனுக்கு அடையாளம்
காட்டி விட்டு அதன் அவசியம், அவசியமின்மை குறித்த வாசகனின் மனநிலையை
வெளிக் கொணர வைக்கும்..

 படைப்பாளி தன் படைப்பின் மூலமாக அடைந்திருக்க வேண்டிய விசயங்களை, தவற
விட்ட நிலைகளைச் சுட்டிக் காட்டுவதன் மூலமாக படைப்பாளிக்கும் வாசகனுக்குமான
நேரடி விவாதத்திற்கான வாசலைத் திறந்து வைக்கும்.
 படைப்பின் உள்ளடக்கத்தை உடைத்தெறியாத வகையில் அதன் களநிலைகளை
ஆராயும். அதில் படைப்பாளி பிறழ்ந்த அல்லது அவனால் பிறழவைக்கப்பட்ட
தகவல்களை ஆதாரப்பூர்வமாக தரவுகளின் சான்றோடு முன் வைக்கும்.
 படைப்பிற்கே உரிய அடிப்படைக் கூறுகளை தன் அலட்சியத்தால் படைப்பாளி
புறந்தள்ளியதைக் கோடிடும். வரைமுறைகள் காலந்தோறும் மாறினாலும் அடிப்படைக்
கூறுகள் மாறுவதில்லை என்பதை நிறுவ முனையும்.
 ”படைப்பின் உள்ளடக்கம் என்பது படைப்பாளியின் திரண்ட அனுபவத்தின் வெளிப்பாடே
அன்றி விமர்சகனின் அனுபவ வெளிப்பாடல்ல” என்ற விமர்சன வரையறையை மீறாது
படைப்பின் உள்ளடக்கதின் மீதான மாற்றுக் கருத்துகளை தன்னளவில் முன்
வைக்குமே ஒழிய அதை விமர்சனம் ஒரு போதும் பகடி செய்யாது.
 படைப்பில் சம்பந்தப்பட்ட படைப்பாளி நிகழ்த்திக் காட்டி இருக்கும் வாழ்வியலின் சகல
கூர்முனைகளையும் கொண்டாடும் அதேநேரம் அதற்குள் அவன் தன்னைப் பிரதிபலிக்க
கையாண்ட சூட்சுமங்களைக் கடை விரிக்கும்.
 ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனம் வாசகனை தன்னுள் இழுத்துக் கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட
படைப்பு குறித்து அவன் கொண்டிருக்கும் முன் முடிபுகளை, பொது அவதானிப்புகளை
உடைத்து மறு கட்டமைவு செய்ய உதவும்.
 தேர்ந்த விமர்சனம் என்பது வாசகனின் வாசிப்பனுபவத்தை இன்னும்
சுவராசியமானதாக்கித் தரும்.
இவைகள் இன்றி சுய வன்மத்தோடு விமர்சகன் என்ற போர்வைக்குள் அமர்ந்து கொண்டு
படைப்பாளியின் அந்தரங்கத்தை கட்டவிழ்த்து விட நினைக்கும் விமர்சனங்களும் உண்டு.
அப்படியான விமர்சனங்களையும், விமர்சகர்களையும் சாதாரண வாசகனால் கூட எளிதில்
அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும். அப்படிக் கண்டு கொள்ளும் பட்சத்தில் அவனே அதைப்
புறந்தள்ளி விடுவான்.
காலம் கடந்தும் ஒரு படைப்பை நிலை கொள்ளச் செய்ய வேண்டுமானால் அந்தப் படைபின்
மீது விமர்சனம் என்ற ”கட்டாயச் சடங்கு” நிகழ வேண்டியது அவசியம். இந்தக் கட்டாயச்
சடங்கைப் பல நேரங்களில் ”சம்பிரதாயச் சடங்கு” போல நிகழ்த்திப் போவதற்கு அவரவர்
அளவில் பல காரணங்கள் இருக்கலாம். அந்தக் காரணங்கள் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியைப்
படைப்புக்கு மட்டுமல்ல படைப்பாளிக்கும் தராது.
”உற்சாகப்படுத்துகிறேன்”, “அடையாளப்படுத்துகிறேன்” எனச் சொல்லிக் கொண்டு ஒரு
படைப்பாளியை போலி பாராட்டுரைகளாலும், சம்பிரதாய வழக்கங்களாலும் தட்டித் தட்டித்
தூங்க வைப்பதை விட்டு அவனைத் தட்டி எழுப்பி கொஞ்ச தூரமேனும் ஓட வைக்கலாம்.
குறைந்த பட்சம் அவன் தூங்கிய இடத்தில் இருந்து நகர்ந்து படுக்க வைக்கவாது செய்யலாம்.
இந்த நகர்வு மட்டுமே இன்றைய தமிழ் எழுத்துலகத்திற்கான தேவை. அந்தத் தேவையை எந்த

உள்நோக்கமும், காழ்ப்புணர்வுமின்றி விமர்சகன் செய்யும் போது அதற்கு எதிராக உணர்ச்சி
வசத்தில் சாதி, பாலினம், சமூகம் ஆகியவைகளின் மேல் நின்று எழும் குரல்கள் நாம் அடிமை
வம்ச மனநிலையில் இருந்து மீளாததையே காட்டுகிறது.
அறுவை சிகிச்சைக்குப் பயந்து ஆபரேசனைத் தள்ளி வைப்பதாலும், அதற்கான கருவிகளை
மறைத்து வைப்பதாலும் நோயின் தீவிரம் அதிகமாகுமே தவிர குறையானது. எனவே
ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனத்துக்கு எப்பொழுது ஒரு படைப்பாளி தன் படைப்பை எந்த
முகாந்திரமுமின்றித் தரத் தயாராக இருக்கிறானோ அப்பொழுது தான் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு
அவனது பங்களிப்பும் சரியானதாய் இருக்கும்.

227 COMMENTS

 1. https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
  Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
  vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
  bndljgoedghoekfpegorig
  fihfowhfiehfoejogtjrir
  Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
  Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf

  Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
  Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
  Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
  Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
  Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

 2. Надоело работать на чужого дядю? Пусть он сам работает на себя. Больше не надо жить от зарплаты до зарплаты и терпеть капризы директора. Отныне ты сам себе хозяин с заработком в 100 000 рублей ежемесячно! Срочно разбогатеть
  https://cloud.mail.ru/public/p563/2Mh6CENNj

 3. Доброго времени суток
  Программа разработанная ПРОФЕССИОНАЛАМИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
  Протестируйте БЕСПЛАТНО и зарабатывайте ПРЯМО ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
  https://cloud.mail.ru/public/5p4C/2gvp3HsMM
  Хорошего дня

 4. Добрый день.
  Можешь называть меня Геля.
  Познакомлюсь с парнем для тусовок. Приеду к тебе в гости или встримся у меня. Живу в соседнем подъезде.

  Мой адрес

 5. https://bjdkgfsfhidhgvudbfjeguehfwhsfug.com
  Mkfdkfjwsldjeifgheifnkehgjr
  vndkfhsjfodkfc;sjgjdgokrpgkrp
  bndljgoedghoekfpegorig
  fihfowhfiehfoejogtjrir
  Yndkfvhdjkfhke nkfnslkfn klfnklf
  Oljgvkdfkndjvbgdjffsjdnkjdhf

  Nkfhofjeojfoegoero ogeoegfeougeihigoohge igjeigheiogheiogheih giehdgoiehifoehgioheighe hfioeehfieohgeiodgnei hioehgioehfdkhgioehgi eodghioedhgieghiehgeuo
  Nihdigheifjojfieui iihfishfiwsfhiwhfowhfh hfsdfhkdcndjkfhe klchsiofhwifhdvjdnj hkfhsfhifheuhguegheflkhe
  Yfhsfheifhei hfhdfiehfiejfk fjeogjeogj ojgoedjodjvsclksfhszghLhekjb; ;dh jdjvndkjdfjsofjsofjosjfi fojsjdoskfsjfodgjdsghoi sdjfpfgspegjsodjvdhvgisd
  Mfjefjojgidhvshg ihidhgiodhgirhgir hioihgdioghrigrigh ihgiogherihgirodvdks jsdjfsopejfovgjdksjosj joesjfoesjfsj;ifsjg
  Ndjsfhjifekfhekdghior highdiofhidogheioghei gijhgoiehgiehgieh jfiheigheihgioe

 6. Знаете ли вы?
  Жену Генриха VIII на суде защищал посол Священной Римской империи.
  На идеологию национал-социализма оказали влияние русские эмигранты.
  Хотя ареал белизского геккона состоит из нескольких крохотных островов, IUCN не считает его раздробленным.
  Сын политика-пьяницы помог принять сухой закон в своей провинции.
  «Голова крестьянина» хранилась в доме у немецкой актрисы.

  http://www.arbeca.net/

 7. Биржа копирайтинга etxt ru. Подробнее… https://t.co/Uo7oSZoLnV
  etxtru – биржа уникального контента для тех, кому нужна помощь в качественном текстовом наполнении сайта, журнала, блога и так далее, а также для тех, кто умеет и любит писать и хочет на этом зарабатывать.

 8. Тарифы серверов https://t.co/jyfzzWgsdQ

  VDSina – удобный сервис, предлагающий хостинг и другие смежные услуги. Обзор vdsinaru, отзывы. Как происходит оплата, перенос своего сайта и т. д. … Краткий отзыв. VDSina – провайдер, который предлагает хостинг, регистрацию доменов, аренду выделенных серверов и покупку SSL-сертификатов. Читать полный обзор Все отзывы.

 9. Sorry, but everyone should know this!
  The anti-crisis program, as if you spend $ 10 you will earn $ 500 in one day!

  Register and receive:
  1.) A bonus of 10,000b to your account.
  2.) Money Crisis Gift, Bonus Code: rimba30
  3.) Training materials, videos, strategies, and many useful tools.
  After registration, you can choose a site in your native language.

  If registration from your country fails, use the “free VPN” for your browser.

  >>Free Registration<<

  The working scheme of earning from $ 500 per day using the Robot program, fully automatic!

 10. Best furniture \ kids furniture
  Our online store international company provides discount, write in an online chat.At the present time you are in best Our оnline store specialized firms in Bel air products for garden and home use and office modern lighting stores los angeles. Firm sells over 5000 products for a country house and houses or cafe-bar and piece of furniture.Natural tree, the that are used for the purpose products, has at its disposal reliability and wear resistance, delightful external data. All pieces of furniture processed particular compounds, because of which their surface does not absorb water, resistant to extremes temperature and influence of the sun. Wicker furniture excellent retains its functions even in cafe in open spaces. We catalog for you offered photographs furniture for dining room, hall, bedroom, children’s room, as well as intended for storage of things – cabinets, chests of drawers and many others. We are waiting client visit our large online store, company in Miracle milethat appreciates all of its shopper. On portal our store you waiting colossal choice at cost. Our catalog contains price lists, Label data about types details potential kinds complete modules.Each item furniture produced directly from factory manufacturer. Decrease prices on Label achieved based on the absence of trade floor space, for rent which necessary pay and smallest staff workers. Minimum costs enable to establish affordable prices for every buyer for all groups goods. Want update your interior? Read carefully the news products home from modern collection, in her represented as products with colorful floral patterns and colors and products with chic texture finish metallic. Furniture Items for the garden is rightfully considered necessary attribute each modern housing. In the presented store online you can buy reliable furniture for garden and home in SANTA MONICAto you all furniture at desired time day.Prices, that provides online shop furniture items BEL AIR AND HOLMBY HILLS very visitor.As a rule small fee may cause certain questions regarding good quality products affordable modern contemporary furniture. The catalog which filled diverse items furniture composes only first-class factory products.

 11. I think that what you said was actually very logical. But, what about this?

  what if you added a little content? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however suppose you added something to maybe get
  a person’s attention? I mean விவாதங்களைக் கிளர்த்தும் விமர்சனம் | தி
  சிராங்கூன் டைம்ஸ் is kinda boring.
  You ought to look at Yahoo’s home page and see how they write article headlines to grab viewers interested.
  You might add a related video or a related picture or two to get people interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it would bring your posts a little
  bit more interesting.

  Feel free to visit my homepage: exam – tinyurl.com,

 12. At this time it sounds like Drupal is the top blogging platform available
  right now. (from what I’ve read) Is that what you
  are using on your blog?

  Check out my web site exam; Melva,

 13. I think that everything published was very reasonable.
  But, what about this? what if you were to write a killer headline?
  I am not saying your content is not good.,
  but what if you added a title that grabbed people’s attention? I mean விவாதங்களைக் கிளர்த்தும் விமர்சனம் |
  தி சிராங்கூன் டைம்ஸ் is a little plain. You could look at Yahoo’s front
  page and note how they create post titles to get viewers interested.
  You might add a related video or a pic or two to get people excited about what you’ve written.
  Just my opinion, it might bring your posts a little livelier.

  Feel free to visit my blog post; exam (Walker)

 14. I loved as much as you’ll receive performed right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nevertheless, you command get got an edginess over that you would like be handing over the following.
  in poor health surely come more formerly again since exactly the same just
  about a lot ceaselessly within case you protect this hike.

  my web site: exam (cutt.us)

 15. Монолитная плита

  Создание дома вашей мечты – это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента – это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша специализированная компания в Череповец позаботимся о всех без исключения процессах, чтобы заказчику не довелось тревожиться о деталях. Специализированная международная компания в Киселевск несет юридическую ответственность за проект, а не вы, именно поэтому организация в Борисоглебск имеют интерес в том, затем чтобы довести до конца строительство коттеджа быстрее и эффективнее. Узнайте о сваи винтовые для фундамента цены в вытегре у спспециалистовециалистов корпорации.

 16. I liked up to you’ll obtain carried out proper here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

  however, you command get got an edginess over that you want be turning in the following.
  in poor health surely come more formerly again as precisely the same nearly a lot ceaselessly
  inside of case you protect this increase.

  Feel free to surf to my homepage; test (tinyurl.com)

 17. Всем привет
  Ежедневно миллионы людей по всему миру делают ставки в онлайн-казино и букмекерских конторах, испытывают удачу в лотереях. Хайроллеры ищут безопасные сайты с видеослотами и ставками на спорт, пытаются разобраться в правилах работы онлайн казино, задают друг другу вопросы о бонусах и делятся советами, как сорвать большой куш.Информационно-развлекательный портал proverkacasino.ru создан для объединения поклонников азартных игр.Пользователям доступны сведения о лицензиях и ключевых особенностях, оценки экспертов и отзывы игроков.
  В описание каждого казино регулярно вносятся сведения о текущих акциях, бонусах, турнирах. На основе объективных обзоров редакция создает черный список мошеннических сайтов, которые обманывают своих посетителей и рейтинг лучших казино.

  Рекомендуем также ознакомиться c :

  https://zen.yandex.ru/media/id/5ed3c26da3248275781ac404/bonus-za-registraciiu-v-250-v-onlain-kazino-maksbet-5ed8c9b2a1d9d7620e6f47b9

 18. Bedroom ideas
  Come in outstanding store in Jefferson Park production for office and home use and cafe! presents over 12000 appointment furniture and goods for a country house and apartments or restaurant. Natural rattan , are used for the purposes of production our branded products , possesses strength and wear resistance, wonderful external data. All furniture processed special compounds, due to which their surface does not absorb water, stable to extremes ambient temperature air and exposure of the sun. Vya our furniture excellent retains its functions even in restaurant in open spaces . In the presented online catalog you offered photos furniture for dining room, hall, bedroom, children’s room , as well as intended for organization of storage area – dressers and cabinets, cabinets and others . In our store in Fairfax you can buy everything for any your home not expensive . We invite client come to store , holding in Westwood what cares about its shopper.

 19. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

  My web-site … exam; tinyurl.com,

 20. I’m leaving first this year, and then I’m active to come to Oxford or Cambridge. I know that in grouping to tender such imposing universities, I should pass excellent a-Level and IB exams. Preparation courses with a view these exams are unrealistically expensive, and charge damn near the after all is said as a year of study at Oxford. My household will not be superior to pay suitable both, so divert respond the question. Can I select antiquated a observer accommodation on preferential terms? I look forward to your response! https://pornot.xxx/

 21. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting!

  Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll.
  I think it’ll improve the value of my website :).

  Feel free to visit my blog: free – Jani,

 22. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks
  for the post. I will certainly return.

  Also visit my web site … key – Trina

 23. Доброго времени суток!
  Норвежский дом – новые тенденции строительства частных домов и частных бань.
  Это не шутка. Действительно на вашем участке можно построить дом, баню или дом-баню всего лишь за 1 день.
  Суть в том, что строительство дома, бани или дома-бани на заводе займет от 30 дней.
  Цена просто смех! Дешевле, чем 1 комн. квартира. Скажу больше, обмана нет и это не маркетинговый трюк. Реально построить норвежский дом можно дешевле, чем купить квартиру.
  Конструкция стен, потолка и пола реально теплая, теплее, чем из традиционных материалов. Будете экономить на отопление.
  Строительство 100% качественное без брака, с соблюдением всех строительных норм и технологических процессов.
  Если вам интересно:
  Норвежский дизайн домов
  Можете смело остановить дальнейшие поиски. Потому что производитель дает гарантию на дом, баню или дом-баню!
  До новых встреч!

 24. The Science of Sleep. Resurge is a powerful potent fat burning formula by John Barban, which does not only work for melting off fat, but also regulates the sleep cycle too. In fact, this product only works when a person is in his deep sleep.
  https://t.cn/A62dlNYB

 25. Deep Sleep Gives Your Brain a Deep Clean. Resurge is a powerful potent fat burning formula by John Barban, which does not only work for melting off fat, but also regulates the sleep cycle too. In fact, this product only works when a person is in his deep sleep.
  https://t.cn/A62dlKYL

 26. Hello very cool website!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds
  also? I am glad to search out so many useful information here within the submit, we need develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Check out my page – software – set.ua

 27. ГОРИТЕ В ВЕЧНОМ АДСКОМ АДУ ВСЕ ВОЕННЫЕ
  СО СВОИМИ ЛУЧАМИ И УПРАВЛЕНИЕМ СВЕТА
  БУДЬТЕ ВЫ ВСЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕЧНОМ ПРОКЛЯТЫ СО
  СВОИМИ ЗАКРЫВАНИЯМИ ГОРЕТЬ ВАМ ПОЛИЦЕЙСКИМ В ВЕЧНОМ АДСКОМ АДУ
  АМИНЬ!!!

 28. Площадка All Steroid предлагает экспертную поддержку в
  построении безупречного тела. К вашим предложениям
  разнообразный каталог со стероидами и аптечными продуктами,
  оперативная служба доставки и умелый консультант, который
  несомненно поможет в выборе.

  магазин стероидов

 29. Автомобильный сайт https://t.co/qXY2hHj4x0
  Автомобильные новости, тест-драйвы, фото- и видеоматериалы. База моделей и комплектаций всех продающихся новых автомобилей.

 30. Capnour est site e-commerce pour les passionnées de télévision connecté, possibilité de regarder des chaines de télévisions par Iptv ainsi que Netflix, possibilité d’écouter vos musiques préfères avec Spotify et bien plus encore, les possibilités sont énormes.

  Le cinéma c’est maintenant en famille et les vidéos sur YouTube sont aussi disponibles rien que pour vous.
  Pourquoi payé chère quand on peut faire des économies avec les boxes Android.
  La réflexion ne s’impose même pas, c’est un investissent ultra rentable, vous pouvez installer des jeux pour vos enfants, installer la météo, et bien plus encore.

  Les box android tv vous attende sur capnour.com, et merci de partager l’url de notre site web – Capnour.com.

  Source Wiki

  Android TV est une plateforme multimédia, disponible directement par des télévisions connectées ou des box spéciales à partir de 2015.
  Android TV (dont le nom est basé sur le système d’exploitation mobile de Google Android) propose le contenu de Google Play (proposant des applications, des films et des jeux) sur l’écran, on y retrouve des services tel que Netflix, Amazon Prime ou YouTube ainsi que Iptv.

 31. В эру клипового мышления врождённый темпоритм человека усиливается в разы, и охота неизменного обновления может достичь вашего пика. Ежедневно хочется носить новую одежду, пробовать новую пищу, разглядывать новейшие кинофильмы. И, естественно, подобное касается и мира секса онлайн. У всех абсолютно имеются любимые онлайн порно видео, актрисы и студии, но непрерывный просмотр одних и тех же видеоматериалов довольно живо начинает надокучать и и вовсе нервировать. В очередной раз, заглянув на сайт, хотелось бы видеть новоиспеченные лица и локации. И мы всегда готовы удовлетворить ваш поисковый запрос! Почти каждый день и каждую ночь, мы расширяем нашу видео-галерею и прибавляем свежайшие интим видеоролики, чтобы вы ни разу не заскучали и утоляли всю свою потребность новизны. Мы мониторим все самые свежие порнографические новинки, дабы они с пылу с жару попадали на ваши странички и вы, одними из первых, имели возможность насытиться просматриванием наиболее фрешового и безвозмездного порно контента. Вместе с нами вы никогда не испытаете ощущенье вторичности и вялости от однотипных видеозаписей. Мы всегда обновляемся, для того чтобы наши посетители выявляли для себя современные грани и развивали всю свою порно эрудицию.
  Путь к эротическим в два кликов и дополнительно без регистраций
  Мы уверены в том, каким способом расчетливо вы имеете отношение ко собственному неоценимому свободному времени и потому убивать его на излишние события стало бы крайне неверно. На пути к требованию изучения нирваны будет дразнящий камень преткновения – это конечно принудительная регистрация на сайте. Эта условная процедура превращается в настоящую пытку, при этом глаза уже набрались кровью и стремлением окунуться в море безвозмездных эро видеоматериалов. В такие моменты осмотры порно сайтов начинает быть похожим на поездка в ЖКХ, наполненный длительными и грустным заполнением бумаг. А ведь ничто так же сильно не утомляет, как обыденная писанина. По этой причине мы захотели избавить вас от подобной участи. Доступ к нашим видеоматериалам вы можете легко получить сразу, всего только войдя на вебсайт. Никакого указания почты и введения секретных паролей, исключительно просмотр лучшей порнушки! Поэкономленное время безопаснее тратить на изучения всего массы имеющихся у нас видеороликов. Но если же у вас есть в запасе незанятые минуты, то тогда, конечно, возможно зарегистрироваться, чтобы иметь возможность сообщать по секрету личными мыслями об видео в комментах. Мы даём вам свободу действий, а это, как нам может показаться, самое главное условие
  Гораздо лучшее порно это теперь многогранное порно
  Воротившись к статистике, можно сделать выводы, что много пользователей залетают к нам без малого ежедневно. При этом ускоренном посещении зрителя всё тяжче удивить. Чтобы наши постояльцы не махнули рукой вместе со словами: не впечатляет, подобное я предварительно лицезрел, мы добавили на наш портал наиболее пятидесяти любых групп категорий. Когда вы раздумываете, что замечали уже практически всё, то советуем поподробнее освоить любую из них. Порно мир чрезвычайно многосторонен и мы стараемся обличить все его границы ради вас. Здесь вы лично сможете найти сношения в его более нежданных проявлениях и ракурсах, а также увеличите сферу своих сексапильных запас знаний.
  Великое число жанров облегчает поиск занимающего вас, в частности в этот момент времени, порно. Вас возбудила облик красивой помощницы шефа? На нашем проекте вы можете найти огромную подборку видео с страстными секретаршами. Вас оживляет одна мысль о порно на свежем воздухе? Наиболее 300 видео уже дожидаются вас. Мы подготовлены удовлетворить безусловною всякий ваш запрос https://sexmobila.com . Мы надеемся, вы в свой черед готовы смотреть от мала до велика нашу коллекцию отборочного порно в хорошем качестве и сейчас же приступите к ознакомлению и изучению свежего материала
  Высокопрофессионально, восхитительно, отлично
  В былые времена преобладала реальная эпоха недостачи на видосах порнографического направления. Катушки с сексом втихомолку передавались из рук в руки и бродили от одного видика к другому. Тогда различная сцена, абсолютно любой кадр с элементами эротики являлся на вес золота, и сам факт лицезрения сходного призывал неслыханную веселье. Естественно, в то время любозритель не был разборчив и прикрывал глаза на различные неисправности в нашем формате видеороликам. Срывы на экране, плохое качество записи или даже быстрые вкрапления темного дисплея воспринимались, как подобающее и даже как необходимая доля просматривания редкостного материала.

 32. Antidetect browser is a software innovation with unique methods that change fingerprints in a natural way and remain undetectable to online tracking services. Easily bypass fingerprinting and skip over sms verification from major big data companies like Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc.

  Th tool incorporates 12 independent modules that will change the fingerprints of your computer.
  Not spoofing – It will not be detected as spoofing because the fingerprint is changed at hardware level and looks natural.
  Unlimited configurations – Create unlimited browser configurations. Each new browser will have non-unique Canvas prints, WebGL, fonts, etc.

  https://www.nofingerprinting.com – Download here Because Privacy Matters. Now for a limited time with 10% discount, available only on Nofingerprinting.com. (discount code for Ivanovation.com)

 33. I like what you guys are usually up too. This sort of clever
  work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to
  my own blogroll.

  Feel free to surf to my homepage soft (Karine)

 34. юные сучки бляди , размещенные на нашем ресурсе, настолько прекрасны, что выбор будет сделать совсем не просто, но выбрав самую развратную красотку-путану, она воплотит в реальность самые смелые сексуальные фантазии.

 35. Все для дома и ремонта! http://35stupenek.ru/ – Комплектующие для лестниц, двери межкомнатные, перила для лестниц, мебельные щиты, балясины для лестниц, деревянные плинтуса, погонажные изделия, имитация бруса, резные деревянные картины, ступени для лестниц. Поможем с доставкой в любой регион!

 36. I was just seeking this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing,
  finally I got it in your site. I wonder what is the lack of
  Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list.
  Normally the top websites are full of garbage.

  Feel free to surf to my site soft (cutt.ly)

 37. Пациенты В то же время пациентам, особенно при распространенном заболевании, часто требуется хирургическое вмешательство для освобождения мочеточников и других структур с целью уменьшения обструкции – Воспаление и инфекции https://urolog.com.ru/urologiya/vospalenie-i-infektsii/retroperitonbalnyij-fibroz.html -Ретроперитонеальный фиброз — это фиброзная бляшка, центр которой обычно располагается в области L4 и L5 Ретроперитонбальный фиброз

 38. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting!
  Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my
  blogroll. I think it will improve the value of my site :).

  My website key (Aurelio)

 39. I have read somewhere similar point of view and I totally agree with what you said. However, there are also some other things could be mentioned on this topic, but overall I like what you described.
  In this website there is also a lot of interesting and useful information:

  נערות ליווי במרכז

 40. Such a procedure is not as understandable as other types of gaymassage. So, it’s cured to learn more in the air such a session in front of booking it.

  The principal remainder of a position therapy is that an m4m masseur can victual it in less than half an hour. In most cases, this system lasts from 10 to 20 minutes. What’s more, for such sessions, therapists manipulate precise fiddle chairs with gourd cradles. As a result, a patron doesn’t call to lift his clothes situated to be massaged because the professional works only on his loaf and neck. This fact makes such a sitting composed less time-consuming.

  The episode that a session of such a gay manful rub-down is so acute makes these chairs highly demanded in companies. Suited for specimen, some oecumenical corporations, including Google, procurement such mat‚riel for their employees. So, they can be massaged during the break. During exploiting these chairs, these organizations command their caduceus more animated and productive. So, such a gaymassage impacts on their KPIs in a decisive way. https://blog.hotmasseur.com/what-is-chair-massage/

 41. Wonderful article! That is the type of information that are meant to be shared around the web.
  Shame on the search engines for now not positioning this put up higher!
  Come on over and talk over with my web site
  . Thank you =)

  Also visit my site; soft (bit.ly)

 42. Доброго времени суток!
  Норвежский дом – новые тенденции строительства частных домов и частных бань.
  Без шуток. Действительно на вашем участке дом, баню или дом-баню можно построить всего лишь за 1 день.
  Дело в том, что строительство дома, бани или дома-бани на заводе займет от 30 дней.
  Цена просто смех! Дешевле, чем 1 комн. квартира. Скажу больше, обмана нет и это не маркетинговый трюк. Реально построить норвежский дом можно дешевле, чем купить квартиру.
  Конструкция стен, потолка и пола реально теплая, теплее, чем из традиционных материалов. Будете экономить на отопление.
  Строительство 100% качественное без брака, с соблюдением всех строительных норм и технологических процессов.
  Если вы заинтересовались:
  Норвежский дом Пермь
  Можете смело остановиться на своем выборе. Потому что производитель дает гарантию на дом, баню или дом-баню!
  До новых встреч!

 43. I like what you guys are up too. This type of clever work and exposure!
  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to our blogroll.

  My page: mac – Tory,

 44. I think what you posted made a ton of sense. But, what about this?
  suppose you were to create a killer title?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website,
  however what if you added something that makes people desire more?

  I mean விவாதங்களைக் கிளர்த்தும்
  விமர்சனம் | தி சிராங்கூன் டைம்ஸ் is
  kinda vanilla. You should peek at Yahoo’s front page and watch how they create news headlines to get
  people to click. You might add a video or a pic or two to get people excited about what you’ve written. In my opinion, it
  might make your posts a little bit more interesting.

  my web-site … software (anon.to)

 45. Инновационная платформа для инвестиций в недвижимость и цифровые активы для вашего будущего, зарегистрирована в Государственном реестре Грузии в городе Батуми. Мы предоставляем каждому человеку возможность инвестировать в цифровые активы перспективных проектов, владеть акциями этих компаний, инвестировать в строительство коммерческой и недвижимой недвижимости по всему миру от 1 квадратного метра с целью получения максимальной выгоды. Команда Grid Group разработала уникальную модель, где партнеры могут создавать свой капитал зарабатывая на пассиве от вложенных в недвижимость инвестиций и получать доход по партнерской программе. Подробнее на сайте

 46. Когда Вы думаете подобрать и купить себе фирменную мужскую аксессуары Calvin Klein, Michael Kors, Polo Ralph lauren, Diesel, Tommy Hilfiger, Sperry или женские сумки,кошельки CALVIN KLEIN по выгодной цене со скидками – заказывайте товар в интернет-магазине ТРИАМАРТ в Киеве и подберете что нравится! Большой ассортимент , только оригинальной продукции известных брендов удовлетворят Ваши желания . Оперативно доставляем заказы по Киеву и всей Украине. Поможем подобрать, проконсультируем по размерам по Вайберу +38-093-538-7170.
  Качество, подлинность товара и выгодные цены гарантируем!
  Брендовый магазин одежды, обуви и аксессуаров

 47. Hi there very nice site!! Man .. Excellent .. Superb ..

  I’ll bookmark your site and take the feeds also? I am happy
  to find a lot of helpful information here in the put up, we want work out more techniques in this regard, thank you for
  sharing. . . . . .

  Look at my website; soft (xsle.net)

 48. Средства под ПТС в Питере. Машина остается у Вас
  Только ПТС + СТС + Паспорт

  Твердое решение и сумма за 7 минут. Перевод бабок в течение 50 мин.!

  Бумаги на руки после оплаты примерно через 5 минут. Никаких лишних бумаг не требуется

  Никаких справок, страхований и скрытых комиссий
  Досрочное погашение без взысканий
  Очень малый процент, субсидирование до 5миллионов

  Звоните 7 (958)-76 1 87 -24

  Антикредит-Спб-Птс.рф

 49. Наша фирма увлекается созданием также конструкцией металических
  перил также огораживаний с некорродирующей начали с целью лестниц,
  пандусов, балконов, крылец, крова, водоемов также значительного иного.
  Все Без Исключения применяемые использованные материалы также
  комплектующие обладают сертификаты соотношения также свойства.

  п»ї
  ограждение лестниц из нержавеющей стали екатеринбург

  п»ї
  перила из нержавеющей стали цена

  п»ї
  поручни из нержавеющей стали

 50. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

  I’ll make sure to bookmark it and return to
  read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will certainly comeback.

  Here is my web site – soft (Katia)

 51. [ SEO – BACKLİNK – HACKLİNK – BLACK OR WHİTE HAT ]
  – – – – – – – – – – – – – – – –

  1- Senin için yorum backlink yapabilirim.

  2- I can comment backlink for you.

  3- Ich kann den Backlink für Sie kommentieren.

  4- Я могу прокомментировать обратную ссылку для вас.

  [ SEO – BACKLİNK – HACKLİNK – BLACK OR WHİTE HAT ]

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  WhatsApp = +9 0422 606 06 30
  Mail = Seo.Backlink.44@gmail.com

  Google Search = Seo Bayi
  seo

 52. Good day very cool website!! Guy .. Excellent
  .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also?
  I am satisfied to find numerous helpful info right here within the put up, we need develop
  extra techniques on this regard, thanks for sharing. .
  . . . .

  Also visit my blog :: window (Jake)

 53. Rock Alternative Classic Rock Classical Jazz Heavy Metal Blues Rock and Roll Classical Rock/Progressive Rap/hip-hop Progressive Rock Dance/Electronica Oldies Indie Rock Folk Soundtracks/theme Songs Soul/funk Country Thrash Metal Grunge Reggae Heavy Metal R&B New Wave Blues Rock Power Metal Psychedelic Rock Post Punk Big band Hardcore Industrial Religious Folk Metal Bluegrass Opera Metalcore Glam Rock Symphonic Metal Soul Techno Post-Rock Soft Rock Britpop Disco

  mp3 flac download full album vinyl

  https://wairifarneumora.ceutepovercardhisratalalispavi.info/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here