தமிழ் வானலையின் தானித்துவமிக்க எதிரொலி -கார்மேகம்

0
407

சிங்கப்பூர் வானொலியில் அறிவிப்பாளராக 1970-இல் வேலைக்குச் சேர்ந்த மு.கார்மேகம், வானொலியிலும் தொலைக்காட்சியிலும் ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளர்,

This content is for paid members only.
Login Join Now