சிங்கப்பூரின் பயணக் கட்டுப்பாடுகள் ஏன் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன?

0
163

வாழ்வதற்கு பாதுகாப்பான இடமாக சிங்கப்பூரை ப்ளூம்பெர்க் சமீபத்தில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இது சிங்கப்பூருக்கு கிடைத்துள்ள சர்வதேச அங்கீகாரமாகும்.

This content is for paid members only.
Login Join Now