சிங்கப்பூரில் பிரமாண்ட கண்ணாடி கலைப்பொருள் கண்காட்சி

0
216

ஆயிரம் கண்ணாடித் துண்டுகளால், 3,700 கிலோவில் செய்யப்பட்ட ஒரு ஜிக்சா புதிர் விளையாட்டுக் கருவியை 5 மாடி கட்டிடத்தில் பொருத்தினால் எப்படி இருக்கும்?

This content is for paid members only.
Login Join Now