புதிய கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள்- பிரதமர் லீ

0
159

“இன்று, கொவிட்-19 பரவுவதைத் தடுக்க பல அமைச்சக பணிக்குழு மேலும் கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்கைகள் மே 16, ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி ஜூன் 13 வரை அமுலில் இருக்கும்.”

This content is for paid members only.
Login Join Now