இன்று முதல் மலேசியாவில் முழு முடக்க நிலை… சிங்கப்பூரின் உணவு விநியோகத்தைப் பாதிக்காது

0
116
continued flow of good and supplies between malaysia and singapore during fmco gan kim yong 1
Photo: MTI

சிங்கப்பூரில் போதுமான அளவு உணவு மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் உள்ளன. இருப்பினும், மக்கள் தங்களுக்குத் தேவையானதை மட்டுமே வாங்க வேண்டும்.

This content is for paid members only.
Login Join Now