அழகுநிலாவின் ‘ஆறஞ்சு’ சிறுகதைத் தொகுப்பு விமர்சனம் – இமையம்

0
134

உலகம் என்றால், மனிதர்கள் என்றால் இப்படித்தான் இருப்பார்கள், புனிதர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் என்பதை போகிற போக்கில் சொல்கிறார் அழகுநிலா. வலிந்து சொல்வதில்லை.

This content is for paid members only.
Login Join Now