மீண்டெழும் சிங்கப்பூர்… பொருளாதார வளர்ச்சி 6.5 ஆக இருக்கும் என்று MAS கணிப்பு

0
131

அனுபவம் வாய்ந்த 24 பொருளாதார வல்லுநர்கள், ‘இந்த ஆண்டின் சிங்கப்பூர் பொருளாதாரம் 6.5 சதவீதமாக வளர்ச்சியடையும்’ என்று எதிர்பார்ப்பதாகக் கூறியுள்ளனர்.

This content is for paid members only.
Login Join Now