மூன்றாவது சிங்கப்பூர் இலக்கிய மாநாடு

0
174

சிங்கப்பூர் இலக்கிய மாநாடு அதன் மூன்றாவது பதிப்பிற்கு திரும்பியுள்ளது!கவிதை, புனைகதை மற்றும் நாடகம் ஆகியவற்றில் ‘சமூகம்’ என்ற மாநாட்டின் கருப்பொருளை ஆராயலாம் வாருங்கள்.

This content is for paid members only.
Login Join Now