பொதுத் துறையில் இன்னுமொரு நல்ல மாற்றம்! – பிரதமர் லீ

0
157

தொழிற்சங்கங்களின் பதிவகம் ஜூன் மாதத்தில் பொது தினசரி ஊழியர்களின் ஒருங்கிணைந்த தொழிற்சங்கத்தை (AUPDRW) கலைக்க ஒப்புதல் அளித்தது. இது மிகவும் எளிமையான நல்லதொரு காரணத்துக்காகத்தான்:

ஆம்… இனி பொதுத் துறையில் தினக்கூலித் தொழிலாளர்கள் இல்லை!

This content is for paid members only.
Login Join Now