நிழல்வலைக் கண்ணிகள் | பணியடிமைத்துவம் | Workaholism

0
361

“பணியடிமைத்துவம்” என்பது பெரும்பாலும் நீண்ட நேரம் வேலை செய்வதோடு தொடர்புபடுத்திப் பேசப்படுகிறது. ஆனால் நீண்ட நேரம் வேலைசெய்தல் என்பது பணியடிமைத்துவத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்கின்றனர் மன நல நிபுணர்கள்.

This content is for paid members only.
Login Join Now