மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை

0
47

என் மனத்தோட்டத்தில் இப்போது இலையுதிர்காலம்.
உனக்கு நான் எந்தப் பூங்கொத்தைக் கொணர்வேன்?எனினும்…

This content is for paid members only.
Login Join Now