ஆர்தரின் நீத்தல்

மொழிபெயர்ப்பு: முனைவர் ராஜி ஸ்ரீனிவாசன் ஆர்தரின் நீத்தல் Morte D’ Arthur by Alfred Lord Tennyson—An Introduction to the background ஐரோப்பிய வரலாற்றின் இடைக்காலம் என்று அறியப்படும் காலம் 5 முதல் 15 ஆம் நூற்றாண்டுக்குள். 5 அல்லது ஆறாம் நூற்றாண்டில் ஆதிகால ஜெர்மானியர்களை எதிர்த்து போரிட்ட ரோமாபுரியைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரனே ஆர்தர் என்று ஒரு சாராரும், அவன் பிரிட்டானிய வீரன் என்று சிலரும் , வேறு சிலர் அவன் வெறும் கற்பனைக்…

This content is for paid members only.
Login Join Now