கட்டுப்பாடுகளை மீறிய பர்கர் கடைக்கு 50 ஆயிரம் ரிங்கெட் அபராதம்!

0
197

நடமாட்டக் கட்டுப்பாடுப் பகுதிகளில் இரவு 10 மணிக்குள் கடைகளை அடைத்துவிட வேண்டும். மீறி 11 மணி வரை கடையை திறந்து வைத்ததால் 50 ஆயிரம் ரிங்கெட் அபராதம்!

This content is for paid members only.
Login Join Now