சிங்கப்பூரின் மாஸ்டர் செஃப் பட்டத்தை தட்டிச் சென்றார் பொறியியல் மாணவர்

0
281

இந்தப் போட்டியில் டெரிக் சியோங் என்ற பொறியியல் மாணவரும், லியோன் லிம் என்ற ஆசிரியரும் பங்கேற்றனர். போட்டியின் முடிவில் டெரிக் 78 புள்ளிகளையும், லிம் 77 புள்ளிகளையும் பெற்றனர். இதன்மூலம் நூலிழை வித்தியாசத்தில் மாஸ்டர் செப் சிங்கப்பூர் பட்டத்தை வென்றார் 24 வயதான டெரிக் சியோங்.

This content is for paid members only.
Login Join Now