சிங்கப்பூர் பொருளாதாரம் 6 சதவிகித வளர்ச்சியை எட்டும்

0
221

நடப்பு 2021-ம் ஆண்டில் சிங்கப்பூரின் பொருளாதார வளர்ச்சி 6 சதவிகிதத்தை எட்டும் என்று சிங்கப்பூரின் பொருளாதார கண்காணிப்பு ஆணையமான எம்.ஏ.எஸ் கணித்துள்ளது.

This content is for paid members only.
Login Join Now