புறநோயாளி சேவை, அவசரமில்லா அறுவை சிகிச்சைகளைத் தள்ளிப்போடுங்கள்

0
191

அவசர நிலைமை எனில் பொது மருத்துவர் அல்லது பாலி கிளினிக் மருத்துவர்களைச் சந்திக்க வேண்டும். சுவாச அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் பொது சுகாதார கிளினிக் செல்லலாம்.

This content is for paid members only.
Login Join Now