வாரம் ஒரு சிங்கப்பூர் நூல் – ‘கட்டை விரல் கல்வியானால்’ – ரஜீத்

0
189

ரஜீத் எழுதிய இந்தக் கதைகள் யாவற்றையும் படிக்கும்போது காரமான, கனமான எண்ணம் எதுவும் இன்றிப் பஞ்சுப்பொதியின் மீது நடக்கிற சுகமான அனுபவமே கிட்டுகிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now