சிங்கப்பூர் நூல் விமர்சனம் – ‘சூரிய கிரஹணத் தெரு’, ‘நுவல்’ – கமலாதேவி அரவிந்தன்

0
276

சிங்கைத் தமிழ்ப் படைப்பாளி கமலாதேவி அரவிந்தனின் ‘சூரிய கிரஹணத் தெரு’, ‘நுவல்’ நூல்களைப் படித்தபின் அவர்குறித்து எழுதாமல் இருக்க முடியவில்லை.

This content is for paid members only.
Login Join Now