பாலியல் குற்றவாளிகளின் அடையாளம் பாதுகாக்கப்படுமா?

0
167

‘மற்ற உலக நாடுகளைவிட சிங்கப்பூர் எப்போதும் ஒரு படி முன்னே சிந்திக்கிறது’ என்று முகநூலில் இதுகுறித்து ஒரு சிங்கப்பூரர் பெருமையுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

This content is for paid members only.
Login Join Now