முகக்கவசத்தை முறையாக அணியுங்கள். முறையான முகக்கவசத்தை அணியுங்கள்.

0
191

வெளியே செல்லும்போதும், பலர் இருக்குமிடத்தில் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய சூழலிலும் அதிக வடிகட்டுதல் திறன் கொண்ட முகமூடியை அணிவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

This content is for paid members only.
Login Join Now