ஒப்பனை செறிந்த நிஜங்கள் – எம். கே.குமாரின் ‘மருதம்’ – சிங்கப்பூர் நூல் விமர்சனம்

0
189

மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்பது பிரித்துவிட முடியாதது. மண்ணை நேசிக்கும் எவனும் இந்தப் பாதகச் செயலுக்கு ஒப்ப மாட்டான்.

This content is for paid members only.
Login Join Now