தேசிய கவிதைப் போட்டிக்கான படைப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன!

0
146

தேசிய கவிதை போட்டியில் சமூகம் சார்ந்த கவிதை உள்ளீடுகளை 28 மே 2021, 23:59 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க ஆர்வமுள்ள கவிஞர்கள் அனைவரும் அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

This content is for paid members only.
Login Join Now