மன நலம் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரிக்க வேண்டும்- குடியரசுத்தலைவர் ஹலிமா

0
125

சிங்கப்பூரில் மனநலம் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரிக்க வேண்டும். பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கு போதிய பணி, வாழிட, மருத்துவ வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.

This content is for paid members only.
Login Join Now