அழகியல் கிளர்த்தும் காகிதச் சிற்பங்கள் – ஷாநவாஸின் ‘மூன்றாவது கை’ நூல்பற்றி கமலநாபன்

0
163
IMG 5416 1
IMG 5416 1

எல்லா கதைகளிலும் இயற்கை செழித்து வளர்ந்து சிரிக்கிறது. ஒரு மிகச்சிறந்த தொகுப்பாக மலர்ந்திருக்கிற இந்தத் தொகுப்பு அழகியல் கிளர்த்தும் அருமையான கதை மலர்கள்.

This content is for paid members only.
Login Join Now