சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 நிலவரம் – ஜூன் 5

0
117
set of medical protective face masks
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

5 ஜூன் 2021 சனிக்கிழமை நிலவரப்படி, உள்நாட்டில் பரவும் கொவிட்-19 நோய்த்தொற்றின் 13 புதிய தொற்றுகளை சுகாதார அமைச்சகம் (MOH) உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

This content is for paid members only.
Login Join Now