இளையரின்
முற்போக்கும் விழுமியங்களும் – ஷாநவாஸ்

0
161

நகர்மயமான, பரபரப்பான, பொருளீட்டும் நவீன வாழ்க்கை, தொழில்நுட்பத்தின் ஊடுருவல் ஆகியவற்றின் தாக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்கவியலாமல் புழக்கத்தில் சரிந்து அடையாளமாக மட்டுமே நீடிக்கும் தமிழ்மொழி, பாரம்பரியக் கலைவடிவங்கள் எனப் பண்பாட்டு விழுமியங்களின் தொடர்ச்சிக்கான சவால்கள் தொடர்ந்து சிங்கப்பூரில் அதிகரித்துவருகின்றன.

ஷாநவாஸின் சிறப்புக் கட்டுரையை முழுமையாகப் படிக்க இன்றே சந்தா செலுத்துங்கள்.

Subscribe

This content is for paid members only.
Login Join Now