எவ்வழி செல்வேன் நான்?

0
177

நாற்சந்தியில் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறார்கள்
ராணி ஒரு சிப்பாயால் வெட்டப்படுகிறாள்
இன்னும் ஒரு முயற்சி எடுக்கட்டுமா?
அல்லது
விரக்தியோடு களத்திலிருந்து விலகட்டுமா?
எவ்வழி செல்வேன் நான்?

This content is for paid members only.
Login Join Now