உறவுகள், உலகமயமாக்கல் பற்றிப் பிரதமர்

0
125

இப்போது அமெரிக்கத் தலைவர்கள் ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளுக்கு வருகை தருவதில் மகிழ்ச்சி. டிஜிட்டல் மற்றும் பசுமைப் பொருளாதாரம் போன்ற பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான பல புதிய வாய்ப்புகள் உள்ளன. சில வாரங்களுக்குப் பிறகு சிங்கப்பூர் வரவிருக்கும் அமெரிக்க துணைத் தலைவர் கமலா ஹாரிஸை சந்திக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்.

This content is for paid members only.
Login Join Now