இடது கையினருக்கு ஓர் இடது கை மனிதரின் வாழ்த்துகள் – பிரதமர் லீ

0
136

ஆகஸ்ட் 13… இன்று சர்வதேச இடது கையினர் தினம். பிரதமர் லீ சியன் லூங் இதுபற்றிய சில தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். கூடவே அவரைப் பற்றிய ஓர் ஆச்சர்யமான விஷயத்தையும்!

This content is for paid members only.
Login Join Now