உதிரிப்பூக்கள் | மஹேஷ்

0
193

இதய நோய் நிபுணர்களுக்கான தட்டுப்பாடு நிலவும் வேளையில் விரைவிலேயே அறிய முடியும்போது இதன் பயன்பாடு பொது மருந்தகங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் வாய்ப்பு உண்டு என்பதால் இது போன்ற முயற்சிகள் பெரிதும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

This content is for paid members only.
Login Join Now