சிராங்கூன் டைம்ஸ் | மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியச் சிறப்பிதழ்

0
205

திரு. லீ குவான் இயூவும் திரு. ஜெயரத்தினமும் பல முறை கருத்து மோதல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இருவருமே வழக்கறிஞர்கள் என்பதால் அவர்களின் வாதங்களில் அனல் பறக்கும். வேகமான கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் இடம்பெறும். அவர்களின் வாதத்தைப் பின்தொடர்ந்து மொழிபெயர்ப்பது சவாலாகவும் சுவாரசியமாகவும் இருக்கும்.

This content is for paid members only.
Login Join Now