கவிதை | சாபம் | கே.பாலமுருகன்

0
188

ஆதியில் உதிர்க்கும்
அச்சொல் அந்தம்வரை
பிந்தொடர்கிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now