உப்பு நீரைக் கடந்தவன் | கவிதை | யாழிசை மணிவண்ணன்

0
204

தேங்கித் தேங்கிக் கடக்கும்
தேக்காவின் விடுமுறைக் கூட்டங்களில்
அவனும் ஒருவன்

This content is for paid members only.
Login Join Now