சஹிருதயனே… | கவிதை | காளீஸ்வரி மகாலிங்கம்

0
170

ஒரு காதலை அல்லது
ஒரு கயிற்றை
கழுத்தில் தொங்கவிட்டுவிட்டு
எத்தனை கொடுந்தண்டனைகளிலிருந்து
தப்பித்துக்கொள்கிறாய்
நீ?!

This content is for paid members only.
Login Join Now