சிங்கையின் அடையாளச் சின்னங்கள் | அஸ்வினி செல்வராஜ்

0
185

கோப்பி கடை வல்லுநர்களுக்கு கைவந்தது,
பன்மொழி உரையாடல்களுக்கான பாலமிது!
தினம் கேட்கும் கானங்களில் இது கலந்திருக்கும்
பருகுவோரின் முகங்களில் புன்னகை விரிந்திருக்கும்!

This content is for paid members only.
Login Join Now