கூரைப் பூக்களின் கொண்டாட்டம் | பொங்கலோ பொங்கல்

0
322

சிங்கப்பூர் புளோக்குகளில் மாவிலையும் ஆவாரையும் துளசியும் கூரைப் பூக்களாக பொங்கல் அன்று தோரணமாக தொங்கும் காட்சி, இன்னும் நாம் வேர்களை
மறந்துவிடாமல் இருப்பதற்கு அத்தாட்சி.

This content is for paid members only.
Login Join Now