இலக்கியத்தில் இசங்கள்

0
451

இசங்கள் என்பதும் பெயர்களைப் போலத்தான். இசம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட நபரால் அல்லது குழுவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, விவாதிக்கப்பட்டு, செல்வாக்குப் பெற்று, கலைகளுடன் கலக்கப்பட்டுவிட்டபின் ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்குகிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now