பிழம்பு வளர்க்கும் உயிர்த்தீ

எனக்கும் ஓர் இக்கிகாய் இருந்தது. பள்ளிக் காலங்களில் தினசரி மாலை நேரத்தில் ஒரு கவிதை எழுதுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தேன்.

This content is for paid members only.
Login Join Now