வெற்றுப் புகைமூச்சாய் வீழும் அக்கினிகள் | பெயரளவியம் | Tokenism

இந்தத் தலைப்பைப் படித்தவுடன், ஒரு சபையில் ஒரு பெண்ணும் இருக்க வேண்டும் என்ற சம்பிரதாயத்திற்கு இடம்கொடுப்பதோ, விசாரணக் குழுவில் போனால் போகட்டும்

This content is for paid members only.
Login Join Now