உங்கள் தடுப்பூசியைத் தடுக்கவேண்டாம்!

கோவிட் -19 ஐ ஏற்படுத்தும் வைரஸின் புதிய வகைகள் (ஸ்ட்ரெயின்கள்) ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருக்கும் தடுப்பூசிகளுக்கு மட்டுப்படாதவை என்று மக்கள் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை என்று வல்லுனர்கள் கூறுகிறார்கள்.  மக்களின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை மீறி புதிய வகை வைரஸ் தாக்கும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று கூறுபவர்கள், தடுப்பூசி போடத் தயங்க வேண்டாம் என்று மக்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார்கள். “தற்போதுள்ள தடுப்பூசிகள் சமூகத்தில் பரவும் வைரஸ் வகைகளுக்கு எதிராக நன்றாகவே செயல்படுகின்றன, மக்கள் தொடர்ந்து எந்த தயக்கமுமின்றி தடுப்பூசியைப் பெற வேண்டும்” என்று தேசிய சுகாதாரக்…

This content is for paid members only.
Login Join Now