சீனப் புத்தாண்டின் கதை!

பிற ஆசிய நாடுகளின் புத்தாண்டைப் போலவே சீனப் புத்தாண்டும் நிலவின் சுழற்சியைக் கொண்டே கணக்கிடப்படுகிறது. சீனர்கள் மத்தியில் வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் விதமாக இந்த 15 நாள் விழாக் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டும். ஜனவரி 21 முதல் பிப்ரவரி 20-க்குள் வரும் அமாவாசை தொடங்கி அந்த முழு நிலவு வரும் 15 நாள்களுக்குள் எல்லா கொண்டாட்டங்களும் நிகழும்.  சீனப் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுவதற்குப் பின் ஒரு குட்டி புராணக் கதை உண்டு. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நியன் (ஆண்டு) என்ற…

This content is for paid members only.
Login Join Now