சிங்கப்பூர் ஸ்மார்ட் நேஷன் விழா – துணைப்பிரதமர் ஹெங்

சிங்கப்பூர் ஸ்மார்ட் நேஷன் மற்றும் யு விழாவைத் தொடங்கி வைத்த துணைப் பிரதமர் ஹெங் ஸ்வீ கியட் அது குறித்த செய்தி ஒன்றைப் பகிர்ந்திருக்கிறார். “அடுத்த இரண்டு வாரங்கள் நடைபெறும் ஸ்மார்ட் நேஷன் மற்றும் யு விழா (Smart Nation and U Festival) இன்று காலை தொடங்கியது. ‘தொழில்நுட்பத்துடன் நம் வாழ்க்கையை மீட்டெடுப்பதற்கான’ இந்த ஆண்டின் தீம் மிகவும் பொருத்தமானது. டிஜிட்டல் இடையூறுகள் உள்ளிட்ட பல கட்டமைப்பு மாற்றங்களை கோவிட்-19 துரிதப்படுத்தியுள்ளது. 2014-ம் ஆண்டில் ஸ்மார்ட்…

This content is for paid members only.
Login Join Now