சிங்கப்பூர் தாவரவியல் பூங்கா விரிவாக்கம்

சனிக்கிழமை (மார்ச் 13) முதல், மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்பட்ட காலனிய கால பங்களாவில் காலனித்துவ காலத்துக்கு முந்தைய கலைப் பொக்கிஷங்களை சிங்கப்பூர் தாவரவியல் பூங்கா காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. தேசிய பூங்காக்கள் வாரியம் (NParks) கேலப் ஹவுஸ் (Gallop House) எண் 7 இன்வெர்டரெட்டை (Inverturret) தாவரவியல் கலைக்கூடமாக மாற்றியுள்ளது. தோட்டக் காப்பகங்களிலிருந்து 2,000-க்கும் மேற்பட்ட நீர் ஓவியங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் இதில் இடம்பெறும். இங்கு சமகால கலைஞர்களின் படைப்புகளையும் உள்ளடக்கிய சுமார் 100 கலைப்படைப்புகள் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை…

This content is for paid members only.
Login Join Now